Vizualne komunikacije

Vizualna komunikacija je verbalna in neverbalna oblika komuniciranja. Je začetek in hkrati konec, proces in rezultat domišljije.

Da bi razumeli pomen vizualne komunikacije je potrebno razumeti pomen oblike in vsebine. Z vizualno komunikacijo komentiramo, izražamo mnenja, predstavljamo stališča in smo nekako s tem kar predstavljamo tudi družbeno odgovorni.

Vizualna komunikacija je več kot pa samo preprosto zbiranje, urejanje ali montiranje vsebine, z vizualno komunikacijo dodajamo vsebini vrednost, pomen, jo poenostavimo, z njo dramatiziramo ali pa celo zabavamo.